How to Enable Personalization link for OAF Pages; Self service personaliseren met Nederlandse taal settings

If you are like me and you keep forgetting the dutch profile names for personalizing the self service screens, use this as a handy reference.

Als je net als ik altijd de nederlandse profiel namen vergeet om de self service schermen aan te passen dan zijn hier nog een keer de namen.

Personaliseren Engelse profiel opties

Profile Name                  Value
FND: Personalization Region Link Enabled    Yes
Personalize Self-Service Defn          Yes
Disable Self-Service Personal          No

Personaliseren Nederlandse profiel opties

Profiel optie                  Waarde
FND: Koppeling voor personalisatieregio actief Ja
Selfservicedefinities personaliseren      Ja
Selfservicepersonalisatie deactiveren      Nee